نمودار تغییرات نرخ ارز دلار آمریکا در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1402/11/6 تا 1402/12/7


تاریخچه نرخ فروش دلار آمریکا (USD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/12/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/4]  57,250 57,400 57,250 57,250
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/12/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/3]  57,050 57,350 57,050 57,250
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/12/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/2]  56,750 57,150 56,700 57,050
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/12/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/1]  57,050 57,050 56,600 56,750
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/11/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/30]  57,050 57,300 57,050 57,050
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/11/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/29]  56,650 57,300 56,650 57,050
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/11/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/28]  56,400 56,650 56,300 56,650
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/11/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/27]  56,400 56,500 56,400 56,400
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/11/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/26]  56,250 56,500 56,200 56,400
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/11/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/25]  55,950 56,250 55,950 56,250
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/11/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/24]  55,550 55,950 55,500 55,950
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/11/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/23]  55,600 55,750 55,550 55,550
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/11/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/22]  55,450 55,650 55,400 55,600
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/11/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/21]  55,550 55,550 55,350 55,450
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/11/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/20]  55,850 55,850 55,500 55,550
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/11/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/19]  55,900 55,950 55,800 55,850
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/11/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/18]  55,250 56,050 55,250 55,900
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/11/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/17]  55,500 55,650 55,150 55,250
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/11/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/16]  55,100 55,500 54,300 55,500
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/11/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/15]  56,700 56,700 56,700 56,700
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/11/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/14]  58,200 58,550 56,600 56,700
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/11/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/13]  57,650 58,200 57,650 58,200
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/11/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/12]  58,500 58,750 57,650 57,650
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/11/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/11]  58,800 58,850 58,150 58,500
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/11/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/10]  58,300 59,450 58,200 58,800
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/11/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/9]  57,100 58,400 57,000 58,300
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/11/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/8]  56,200 57,100 56,100 57,100
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/11/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/7]  55,650 56,450 55,650 56,200
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.