نمودار تغییرات نرخ ارز ریال عمان در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1401/3/13 تا 1401/4/12


تاریخچه نرخ فروش ریال عمان (OMR)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
OMR نرخ ریال عمان در 1401/4/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/10]  83,250 83,830 83,240 83,830
OMR نرخ ریال عمان در 1401/4/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/9]  80,905 83,840 80,905 83,830
OMR نرخ ریال عمان در 1401/4/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/8]  79,735 81,760 79,730 81,660
OMR نرخ ریال عمان در 1401/4/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/7]  78,955 80,630 78,955 80,550
OMR نرخ ریال عمان در 1401/4/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/6]  81,490 82,200 78,585 79,960
OMR نرخ ریال عمان در 1401/4/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/5]  82,455 83,070 81,490 82,200
OMR نرخ ریال عمان در 1401/4/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/4]  83,115 83,350 82,455 83,070
OMR نرخ ریال عمان در 1401/4/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/3]  83,125 83,280 83,105 83,280
OMR نرخ ریال عمان در 1401/4/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/2]  83,615 84,180 83,110 83,280
OMR نرخ ریال عمان در 1401/4/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/1]  82,720 83,980 82,720 83,980
OMR نرخ ریال عمان در 1401/3/31 [مشاهده همه نرخ های 1401/3/31]  82,775 83,360 82,700 83,040
OMR نرخ ریال عمان در 1401/3/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/3/30]  82,590 83,410 82,460 83,060
OMR نرخ ریال عمان در 1401/3/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/3/29]  83,370 83,840 82,590 82,960
OMR نرخ ریال عمان در 1401/3/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/3/28]  82,850 84,140 82,850 83,840
OMR نرخ ریال عمان در 1401/3/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/3/27]  82,855 83,240 82,850 83,240
OMR نرخ ریال عمان در 1401/3/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/3/26]  82,720 83,270 82,440 83,240
OMR نرخ ریال عمان در 1401/3/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/3/25]  84,035 84,170 82,710 82,710
OMR نرخ ریال عمان در 1401/3/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/3/24]  85,705 85,715 84,020 84,170
OMR نرخ ریال عمان در 1401/3/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/3/23]  86,240 86,260 85,340 85,580
OMR نرخ ریال عمان در 1401/3/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/3/22]  85,070 86,500 84,210 86,260
OMR نرخ ریال عمان در 1401/3/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/3/21]  83,760 85,070 83,760 84,210
OMR نرخ ریال عمان در 1401/3/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/3/20]  83,760 83,860 83,760 83,860
OMR نرخ ریال عمان در 1401/3/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/3/19]  82,710 84,010 82,710 83,860
OMR نرخ ریال عمان در 1401/3/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/3/18]  83,110 83,740 82,710 83,030
OMR نرخ ریال عمان در 1401/3/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/3/17]  82,075 83,270 81,890 83,260
OMR نرخ ریال عمان در 1401/3/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/3/16]  82,335 82,335 81,500 81,890
OMR نرخ ریال عمان در 1401/3/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/3/15]  82,205 82,335 81,950 81,950
OMR نرخ ریال عمان در 1401/3/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/3/14]  82,205 82,205 81,950 81,950
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.