نمودار تغییرات نرخ ارز دلار آمریکا در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1400/6/26 تا 1400/7/25


تاریخچه نرخ فروش دلار آمریکا (USD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
USD نرخ دلار آمریکا در 1400/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/23]  27,087 27,087 27,087 27,087
USD نرخ دلار آمریکا در 1400/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/22]  27,156 27,156 27,052 27,087
USD نرخ دلار آمریکا در 1400/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/21]  27,073 27,245 27,044 27,156
USD نرخ دلار آمریکا در 1400/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/20]  27,333 27,333 27,013 27,073
USD نرخ دلار آمریکا در 1400/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/19]  27,581 27,592 27,306 27,333
USD نرخ دلار آمریکا در 1400/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/18]  27,560 27,606 27,495 27,581
USD نرخ دلار آمریکا در 1400/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/17]  27,932 27,932 27,560 27,560
USD نرخ دلار آمریکا در 1400/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/16]  27,932 27,932 27,932 27,932
USD نرخ دلار آمریکا در 1400/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/15]  27,932 27,932 27,932 27,932
USD نرخ دلار آمریکا در 1400/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/14]  28,136 28,155 27,931 27,932
USD نرخ دلار آمریکا در 1400/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/13]  28,136 28,136 28,136 28,136
USD نرخ دلار آمریکا در 1400/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/12]  28,041 28,152 28,031 28,136
USD نرخ دلار آمریکا در 1400/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/11]  28,201 28,201 27,981 28,041
USD نرخ دلار آمریکا در 1400/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/10]  28,471 28,471 28,141 28,201
USD نرخ دلار آمریکا در 1400/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/9]  28,471 28,471 28,471 28,471
USD نرخ دلار آمریکا در 1400/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/8]  28,251 28,471 28,251 28,471
USD نرخ دلار آمریکا در 1400/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/7]  28,071 28,281 28,071 28,251
USD نرخ دلار آمریکا در 1400/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/6]  27,681 28,071 27,681 28,071
USD نرخ دلار آمریکا در 1400/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/5]  27,681 27,681 27,681 27,681
USD نرخ دلار آمریکا در 1400/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/4]  27,561 27,681 27,561 27,681
USD نرخ دلار آمریکا در 1400/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/3]  27,681 27,681 27,489 27,561
USD نرخ دلار آمریکا در 1400/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/2]  27,681 27,681 27,681 27,681
USD نرخ دلار آمریکا در 1400/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/1]  27,521 27,681 27,509 27,681
USD نرخ دلار آمریکا در 1400/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/31]  27,403 27,571 27,403 27,521
USD نرخ دلار آمریکا در 1400/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/30]  27,381 27,568 27,373 27,403
USD نرخ دلار آمریکا در 1400/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/29]  27,465 27,465 27,355 27,381
USD نرخ دلار آمریکا در 1400/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/28]  27,371 27,465 27,321 27,465
USD نرخ دلار آمریکا در 1400/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/27]  27,446 27,571 27,322 27,371
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.