نمودار تغییرات نرخ ارز روپیه پاکستان در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1400/6/26 تا 1400/7/25


تاریخچه نرخ فروش روپیه پاکستان (PKR)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1400/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/23]  175 175 175 175
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1400/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/22]  176 176 175 175
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1400/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/21]  175 176 175 176
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1400/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/20]  175 175 175 175
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1400/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/19]  185 185 175 175
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1400/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/18]  185 185 185 185
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1400/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/17]  183 185 183 185
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1400/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/16]  183 183 183 183
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1400/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/15]  183 183 183 183
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1400/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/14]  185 185 183 183
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1400/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/13]  185 185 185 185
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1400/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/12]  182 185 182 185
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1400/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/11]  185 185 182 182
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1400/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/10]  189 191 185 185
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1400/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/9]  189 189 189 189
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1400/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/8]  185 189 185 189
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1400/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/7]  185 185 185 185
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1400/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/6]  189 189 185 185
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1400/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/5]  189 189 189 189
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1400/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/4]  185 189 185 189
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1400/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/3]  185 185 185 185
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1400/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/2]  185 185 185 185
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1400/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/1]  185 185 185 185
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1400/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/31]  175 185 175 185
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1400/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/30]  175 185 175 175
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1400/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/29]  175 175 175 175
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1400/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/28]  175 175 172 175
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1400/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/27]  171 185 171 175
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.