نمودار تغییرات نرخ ارز کرون نروژ در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1400/6/26 تا 1400/7/25


تاریخچه نرخ فروش کرون نروژ (NOK)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/23]  3,245 3,245 3,245 3,245
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/22]  3,235 3,265 3,235 3,245
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/21]  3,215 3,245 3,215 3,235
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/20]  3,235 3,235 3,155 3,215
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/19]  3,275 3,275 3,235 3,235
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/18]  3,275 3,285 3,265 3,275
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/17]  3,295 3,315 3,275 3,275
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/16]  3,295 3,295 3,295 3,295
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/15]  3,295 3,295 3,295 3,295
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/14]  3,325 3,325 3,255 3,295
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/13]  3,325 3,325 3,325 3,325
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/12]  3,295 3,335 3,295 3,325
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/11]  3,315 3,315 3,285 3,295
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/10]  3,295 3,315 3,295 3,315
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/9]  3,295 3,295 3,295 3,295
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/8]  3,275 3,295 3,265 3,295
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/7]  3,285 3,305 3,275 3,275
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/6]  3,275 3,285 3,265 3,285
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/5]  3,275 3,275 3,275 3,275
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/4]  3,255 3,275 3,255 3,275
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/3]  3,265 3,265 3,255 3,255
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/2]  3,265 3,265 3,265 3,265
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/1]  3,235 3,265 3,235 3,265
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/31]  3,205 3,235 3,205 3,235
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/30]  3,185 3,225 3,185 3,205
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/29]  3,195 3,195 3,165 3,185
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/28]  3,185 3,205 3,185 3,195
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/27]  3,225 3,225 3,185 3,185
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.