نمودار تغییرات نرخ ارز کرون نروژ در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1400/6/3 تا 1400/7/3


تاریخچه نرخ فروش کرون نروژ (NOK)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/1]  3,235 3,265 3,235 3,265
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/31]  3,205 3,235 3,205 3,235
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/30]  3,185 3,225 3,185 3,205
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/29]  3,195 3,195 3,165 3,185
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/28]  3,185 3,205 3,185 3,195
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/27]  3,225 3,225 3,185 3,185
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/6/26 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/26]  3,225 3,225 3,225 3,225
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/6/25 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/25]  3,225 3,235 3,185 3,225
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/6/24 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/24]  3,255 3,255 3,215 3,225
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/6/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/23]  3,205 3,275 3,205 3,255
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/6/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/22]  3,185 3,205 3,175 3,205
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/6/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/21]  3,245 3,245 3,185 3,185
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/6/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/20]  3,255 3,255 3,235 3,245
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/6/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/19]  3,255 3,255 3,255 3,255
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/6/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/18]  3,225 3,255 3,225 3,255
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/6/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/17]  3,195 3,235 3,195 3,225
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/6/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/16]  3,175 3,205 3,175 3,195
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/6/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/15]  3,165 3,175 3,165 3,175
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/6/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/14]  3,165 3,185 3,165 3,165
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/6/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/13]  3,185 3,185 3,165 3,165
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/6/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/12]  3,185 3,185 3,185 3,185
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/6/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/11]  3,165 3,185 3,165 3,185
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/6/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/10]  3,195 3,195 3,155 3,165
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/6/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/9]  3,175 3,215 3,175 3,195
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/6/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/8]  3,215 3,215 3,155 3,175
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/6/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/7]  3,285 3,285 3,205 3,215
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/6/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/6]  3,215 3,295 3,215 3,285
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/6/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/5]  3,215 3,215 3,215 3,215
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/6/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/4]  3,195 3,225 3,195 3,215
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.