نمودار تغییرات نرخ ارز گرم طلا 18 عیار ایران در بازار تهران در 28 روز گذشته از 1401/12/9 تا 1402/1/8


تاریخچه نرخ فروش گرم طلا 18 عیار ایران (IranGoldGram18)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
IranGoldGram18 نرخ گرم طلا 18 عیار ایران در 1402/1/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/6]  [-] [-] [-] [-]
IranGoldGram18 نرخ گرم طلا 18 عیار ایران در 1402/1/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/5]  [-] [-] [-] [-]
IranGoldGram18 نرخ گرم طلا 18 عیار ایران در 1402/1/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/4]  [-] [-] [-] [-]
IranGoldGram18 نرخ گرم طلا 18 عیار ایران در 1402/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/3]  [-] [-] [-] [-]
IranGoldGram18 نرخ گرم طلا 18 عیار ایران در 1402/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/2]  [-] [-] [-] [-]
IranGoldGram18 نرخ گرم طلا 18 عیار ایران در 1402/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/1]  [-] [-] [-] [-]
IranGoldGram18 نرخ گرم طلا 18 عیار ایران در 1401/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/29]  [-] [-] [-] [-]
IranGoldGram18 نرخ گرم طلا 18 عیار ایران در 1401/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/28]  [-] [-] [-] [-]
IranGoldGram18 نرخ گرم طلا 18 عیار ایران در 1401/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/27]  [-] [-] [-] [-]
IranGoldGram18 نرخ گرم طلا 18 عیار ایران در 1401/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/26]  [-] [-] [-] [-]
IranGoldGram18 نرخ گرم طلا 18 عیار ایران در 1401/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/25]  [-] [-] [-] [-]
IranGoldGram18 نرخ گرم طلا 18 عیار ایران در 1401/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/24]  [-] [-] [-] [-]
IranGoldGram18 نرخ گرم طلا 18 عیار ایران در 1401/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/23]  [-] [-] [-] [-]
IranGoldGram18 نرخ گرم طلا 18 عیار ایران در 1401/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/22]  [-] [-] [-] [-]
IranGoldGram18 نرخ گرم طلا 18 عیار ایران در 1401/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/21]  [-] [-] [-] [-]
IranGoldGram18 نرخ گرم طلا 18 عیار ایران در 1401/12/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/20]  [-] [-] [-] [-]
IranGoldGram18 نرخ گرم طلا 18 عیار ایران در 1401/12/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/19]  [-] [-] [-] [-]
IranGoldGram18 نرخ گرم طلا 18 عیار ایران در 1401/12/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/18]  [-] [-] [-] [-]
IranGoldGram18 نرخ گرم طلا 18 عیار ایران در 1401/12/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/17]  [-] [-] [-] [-]
IranGoldGram18 نرخ گرم طلا 18 عیار ایران در 1401/12/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/16]  [-] [-] [-] [-]
IranGoldGram18 نرخ گرم طلا 18 عیار ایران در 1401/12/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/15]  [-] [-] [-] [-]
IranGoldGram18 نرخ گرم طلا 18 عیار ایران در 1401/12/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/14]  [-] [-] [-] [-]
IranGoldGram18 نرخ گرم طلا 18 عیار ایران در 1401/12/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/13]  [-] [-] [-] [-]
IranGoldGram18 نرخ گرم طلا 18 عیار ایران در 1401/12/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/12]  [-] [-] [-] [-]
IranGoldGram18 نرخ گرم طلا 18 عیار ایران در 1401/12/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/11]  [-] [-] [-] [-]
IranGoldGram18 نرخ گرم طلا 18 عیار ایران در 1401/12/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/10]  [-] [-] [-] [-]
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.