نمودار تغییرات نرخ ارز دینار بحرین در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1400/8/17 تا 1400/9/17


تاریخچه نرخ فروش دینار بحرین (BHD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/9/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/9/15]  80,580 82,180 80,580 82,170
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/9/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/9/14]  80,070 80,770 80,070 80,580
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/9/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/9/13]  77,890 80,320 77,890 80,070
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/9/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/9/12]  77,890 77,890 77,890 77,890
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/9/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/9/11]  77,510 77,950 77,510 77,890
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/9/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/9/10]  77,100 77,610 76,790 77,510
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/9/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/9/9]  78,140 78,140 76,830 77,100
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/9/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/9/8]  78,240 78,240 78,070 78,140
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/9/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/9/7]  77,200 78,240 77,200 78,240
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/9/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/9/6]  76,930 77,650 76,930 77,200
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/9/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/9/5]  76,930 76,930 76,930 76,930
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/9/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/9/4]  77,380 77,380 76,920 76,930
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/9/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/9/3]  76,050 77,640 76,050 77,380
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/9/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/9/2]  75,580 76,050 75,580 76,050
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/9/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/9/1]  75,320 75,580 75,230 75,580
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/8/30 [مشاهده همه نرخ های 1400/8/30]  74,700 75,390 74,580 75,320
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/8/29 [مشاهده همه نرخ های 1400/8/29]  74,950 74,950 74,610 74,700
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/8/28 [مشاهده همه نرخ های 1400/8/28]  74,950 74,950 74,950 74,950
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/8/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/8/27]  75,480 75,480 74,900 74,950
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/8/26 [مشاهده همه نرخ های 1400/8/26]  74,930 75,480 74,930 75,480
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/8/25 [مشاهده همه نرخ های 1400/8/25]  74,650 74,970 74,480 74,930
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/8/24 [مشاهده همه نرخ های 1400/8/24]  75,920 75,920 71,840 74,650
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/8/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/8/23]  76,270 76,270 75,840 75,920
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/8/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/8/22]  75,670 76,480 75,670 76,270
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/8/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/8/21]  75,670 75,670 75,670 75,670
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/8/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/8/20]  75,510 75,670 75,510 75,670
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/8/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/8/19]  74,780 75,570 74,780 75,510
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/8/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/8/18]  74,600 74,900 74,600 74,780
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.