نمودار تغییرات نرخ ارز رینگیت مالزی در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1402/12/29 تا 1403/1/31


تاریخچه نرخ فروش رینگیت مالزی (MYR)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1403/1/28 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/28]  13,800 14,000 13,600 13,810
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1403/1/27 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/27]  13,850 14,280 13,550 14,000
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1403/1/26 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/26]  14,050 14,470 13,850 14,280
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1403/1/25 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/25]  13,600 14,100 13,510 14,020
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1403/1/24 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/24]  13,600 13,600 13,500 13,510
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1403/1/23 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/23]  13,450 13,650 13,450 13,510
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1403/1/22 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/22]  13,450 13,630 13,450 13,510
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1403/1/21 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/21]  13,300 13,510 13,300 13,510
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1403/1/20 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/20]  13,500 13,550 13,250 13,430
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1403/1/19 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/19]  13,800 13,800 13,450 13,550
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1403/1/18 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/18]  13,500 13,800 13,500 13,800
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1403/1/17 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/17]  13,650 13,650 13,500 13,560
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1403/1/16 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/16]  13,350 13,650 13,350 13,560
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1403/1/15 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/15]  13,200 13,370 13,200 13,370
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1403/1/14 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/14]  13,150 13,310 13,000 13,290
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1403/1/13 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/13]  13,000 13,150 12,950 13,000
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1403/1/12 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/12]  12,950 13,000 12,950 13,000
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1403/1/11 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/11]  13,000 13,080 12,900 13,000
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1403/1/10 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/10]  12,950 13,050 12,950 13,030
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1403/1/9 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/9]  12,900 13,040 12,900 12,950
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1403/1/8 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/8]  12,850 12,990 12,850 12,990
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1403/1/7 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/7]  12,900 13,000 12,800 12,900
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1403/1/6 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/6]  12,950 13,060 12,900 13,000
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1403/1/5 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/5]  12,900 13,070 12,790 13,060
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1403/1/4 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/4]  12,900 12,900 12,790 12,790
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1403/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/3]  13,000 13,000 12,790 12,790
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1403/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/2]  12,950 13,000 12,790 12,790
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1403/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/1]  12,900 12,950 12,790 12,790
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.