نمودار تغییرات نرخ ارز یوان چین در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1402/11/6 تا 1402/12/7


تاریخچه نرخ فروش یوان چین (CNY)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
CNY نرخ یوان چین در 1402/12/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/4]  7,955 7,975 7,950 7,960
CNY نرخ یوان چین در 1402/12/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/3]  7,935 7,980 7,930 7,960
CNY نرخ یوان چین در 1402/12/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/2]  7,890 7,950 7,860 7,930
CNY نرخ یوان چین در 1402/12/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/1]  7,925 7,930 7,850 7,860
CNY نرخ یوان چین در 1402/11/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/30]  8,015 8,015 7,920 7,930
CNY نرخ یوان چین در 1402/11/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/29]  7,955 8,050 7,830 7,930
CNY نرخ یوان چین در 1402/11/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/28]  7,920 7,955 7,780 7,830
CNY نرخ یوان چین در 1402/11/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/27]  7,870 7,935 7,790 7,790
CNY نرخ یوان چین در 1402/11/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/26]  7,835 7,885 7,720 7,790
CNY نرخ یوان چین در 1402/11/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/25]  7,780 7,835 7,710 7,720
CNY نرخ یوان چین در 1402/11/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/24]  7,720 7,780 7,670 7,710
CNY نرخ یوان چین در 1402/11/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/23]  7,745 7,750 7,630 7,670
CNY نرخ یوان چین در 1402/11/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/22]  7,720 7,750 7,630 7,630
CNY نرخ یوان چین در 1402/11/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/21]  7,735 7,740 7,630 7,630
CNY نرخ یوان چین در 1402/11/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/20]  7,850 7,850 7,730 7,740
CNY نرخ یوان چین در 1402/11/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/19]  7,860 7,865 7,740 7,740
CNY نرخ یوان چین در 1402/11/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/18]  7,775 7,880 7,710 7,740
CNY نرخ یوان چین در 1402/11/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/17]  7,795 7,830 7,670 7,710
CNY نرخ یوان چین در 1402/11/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/16]  7,735 7,795 7,545 7,670
CNY نرخ یوان چین در 1402/11/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/15]  7,960 7,960 7,840 7,840
CNY نرخ یوان چین در 1402/11/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/14]  8,090 8,220 7,840 7,840
CNY نرخ یوان چین در 1402/11/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/13]  8,115 8,140 8,040 8,040
CNY نرخ یوان چین در 1402/11/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/12]  8,245 8,265 8,040 8,040
CNY نرخ یوان چین در 1402/11/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/11]  8,275 8,285 8,080 8,150
CNY نرخ یوان چین در 1402/11/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/10]  8,120 8,375 8,120 8,275
CNY نرخ یوان چین در 1402/11/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/9]  8,045 8,135 7,790 8,120
CNY نرخ یوان چین در 1402/11/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/8]  7,920 8,045 7,780 7,790
CNY نرخ یوان چین در 1402/11/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/7]  7,845 7,955 7,780 7,850
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.