نمودار تغییرات نرخ ارز اونس طلا جهانی در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1400/6/3 تا 1400/7/3


تاریخچه نرخ فروش اونس طلا جهانی (WorldGold)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1400/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/1]  1,767 1,776 1,747 1,748
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1400/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/31]  1,774 1,786 1,767 1,768
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1400/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/30]  1,762 1,782 1,759 1,776
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1400/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/29]  1,754 1,767 1,745 1,764
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1400/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/28]  1,754 1,755 1,754 1,755
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1400/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/27]  1,752 1,755 1,752 1,755
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1400/6/26 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/26]  1,755 1,768 1,750 1,755
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1400/6/25 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/25]  1,793 1,797 1,748 1,756
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1400/6/24 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/24]  1,803 1,807 1,792 1,793
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1400/6/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/23]  1,793 1,809 1,782 1,804
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1400/6/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/22]  1,787 1,799 1,786 1,794
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1400/6/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/21]  1,787 1,788 1,787 1,788
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1400/6/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/20]  1,789 1,790 1,787 1,788
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1400/6/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/19]  1,793 1,804 1,789 1,791
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1400/6/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/18]  1,789 1,802 1,787 1,796
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1400/6/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/17]  1,794 1,802 1,785 1,792
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1400/6/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/16]  1,823 1,828 1,793 1,797
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1400/6/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/15]  1,828 1,831 1,822 1,824
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1400/6/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/14]  1,828 1,829 1,828 1,829
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1400/6/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/13]  1,829 1,831 1,827 1,829
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1400/6/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/12]  1,810 1,834 1,809 1,831
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1400/6/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/11]  1,815 1,818 1,806 1,811
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1400/6/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/10]  1,815 1,820 1,810 1,814
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1400/6/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/9]  1,811 1,820 1,805 1,817
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1400/6/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/8]  1,817 1,823 1,808 1,811
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1400/6/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/7]  1,817 1,818 1,817 1,818
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1400/6/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/6]  1,818 1,819 1,817 1,818
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1400/6/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/5]  1,793 1,818 1,789 1,818
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1400/6/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/4]  1,791 1,798 1,781 1,793
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.