نمودار تغییرات نرخ ارز لیر ترکیه در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1400/6/26 تا 1400/7/25


تاریخچه نرخ فروش لیر ترکیه (TRY)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
TRY نرخ لیر ترکیه در 1400/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/23]  3,050 3,050 3,050 3,050
TRY نرخ لیر ترکیه در 1400/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/22]  3,100 3,100 3,050 3,050
TRY نرخ لیر ترکیه در 1400/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/21]  3,100 3,120 3,090 3,100
TRY نرخ لیر ترکیه در 1400/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/20]  3,140 3,140 3,090 3,100
TRY نرخ لیر ترکیه در 1400/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/19]  3,280 3,280 3,140 3,140
TRY نرخ لیر ترکیه در 1400/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/18]  3,280 3,280 3,270 3,280
TRY نرخ لیر ترکیه در 1400/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/17]  3,140 3,300 3,100 3,280
TRY نرخ لیر ترکیه در 1400/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/16]  3,140 3,140 3,140 3,140
TRY نرخ لیر ترکیه در 1400/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/15]  3,140 3,140 3,140 3,140
TRY نرخ لیر ترکیه در 1400/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/14]  3,170 3,170 3,140 3,140
TRY نرخ لیر ترکیه در 1400/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/13]  3,170 3,170 3,170 3,170
TRY نرخ لیر ترکیه در 1400/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/12]  3,170 3,190 3,160 3,170
TRY نرخ لیر ترکیه در 1400/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/11]  3,180 3,180 3,160 3,170
TRY نرخ لیر ترکیه در 1400/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/10]  3,200 3,200 3,180 3,180
TRY نرخ لیر ترکیه در 1400/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/9]  3,200 3,200 3,200 3,200
TRY نرخ لیر ترکیه در 1400/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/8]  3,180 3,200 3,180 3,200
TRY نرخ لیر ترکیه در 1400/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/7]  3,160 3,200 3,160 3,180
TRY نرخ لیر ترکیه در 1400/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/6]  3,120 3,160 3,120 3,160
TRY نرخ لیر ترکیه در 1400/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/5]  3,120 3,120 3,120 3,120
TRY نرخ لیر ترکیه در 1400/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/4]  3,110 3,120 3,110 3,120
TRY نرخ لیر ترکیه در 1400/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/3]  3,160 3,160 3,100 3,110
TRY نرخ لیر ترکیه در 1400/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/2]  3,160 3,160 3,160 3,160
TRY نرخ لیر ترکیه در 1400/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/1]  3,190 3,190 3,160 3,160
TRY نرخ لیر ترکیه در 1400/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/31]  3,170 3,190 3,170 3,190
TRY نرخ لیر ترکیه در 1400/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/30]  3,160 3,200 3,160 3,170
TRY نرخ لیر ترکیه در 1400/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/29]  3,180 3,180 3,150 3,160
TRY نرخ لیر ترکیه در 1400/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/28]  3,170 3,180 3,170 3,180
TRY نرخ لیر ترکیه در 1400/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/27]  3,240 3,240 3,170 3,170
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.