نمودار تغییرات نرخ ارز بات تایلند در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1400/6/26 تا 1400/7/25


تاریخچه نرخ فروش بات تایلند (THB)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
THB نرخ بات تایلند در 1400/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/23]  847 847 847 847
THB نرخ بات تایلند در 1400/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/22]  847 852 837 847
THB نرخ بات تایلند در 1400/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/21]  837 847 837 847
THB نرخ بات تایلند در 1400/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/20]  837 837 837 837
THB نرخ بات تایلند در 1400/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/19]  837 837 837 837
THB نرخ بات تایلند در 1400/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/18]  837 837 837 837
THB نرخ بات تایلند در 1400/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/17]  857 857 837 837
THB نرخ بات تایلند در 1400/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/16]  857 857 857 857
THB نرخ بات تایلند در 1400/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/15]  857 857 857 857
THB نرخ بات تایلند در 1400/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/14]  857 857 847 857
THB نرخ بات تایلند در 1400/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/13]  857 857 857 857
THB نرخ بات تایلند در 1400/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/12]  867 867 857 857
THB نرخ بات تایلند در 1400/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/11]  873 873 857 867
THB نرخ بات تایلند در 1400/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/10]  867 873 867 873
THB نرخ بات تایلند در 1400/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/9]  867 867 867 867
THB نرخ بات تایلند در 1400/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/8]  857 867 857 867
THB نرخ بات تایلند در 1400/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/7]  857 857 857 857
THB نرخ بات تایلند در 1400/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/6]  857 857 847 857
THB نرخ بات تایلند در 1400/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/5]  857 857 857 857
THB نرخ بات تایلند در 1400/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/4]  847 857 847 857
THB نرخ بات تایلند در 1400/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/3]  857 857 847 847
THB نرخ بات تایلند در 1400/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/2]  857 857 857 857
THB نرخ بات تایلند در 1400/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/1]  847 857 847 857
THB نرخ بات تایلند در 1400/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/31]  847 847 847 847
THB نرخ بات تایلند در 1400/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/30]  847 857 847 847
THB نرخ بات تایلند در 1400/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/29]  847 847 847 847
THB نرخ بات تایلند در 1400/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/28]  847 847 847 847
THB نرخ بات تایلند در 1400/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/27]  857 857 847 847
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.