نمودار تغییرات نرخ ارز پوند (لیر) سوریه در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1400/6/26 تا 1400/7/25


تاریخچه نرخ فروش پوند (لیر) سوریه (SYP)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
SYP نرخ پوند (لیر) سوریه در 1400/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/23]  74 74 74 74
SYP نرخ پوند (لیر) سوریه در 1400/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/22]  75 75 74 74
SYP نرخ پوند (لیر) سوریه در 1400/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/21]  74 75 74 75
SYP نرخ پوند (لیر) سوریه در 1400/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/20]  73 74 73 74
SYP نرخ پوند (لیر) سوریه در 1400/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/19]  74 74 73 73
SYP نرخ پوند (لیر) سوریه در 1400/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/18]  74 74 74 74
SYP نرخ پوند (لیر) سوریه در 1400/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/17]  73 74 73 74
SYP نرخ پوند (لیر) سوریه در 1400/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/16]  73 73 73 73
SYP نرخ پوند (لیر) سوریه در 1400/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/15]  73 73 73 73
SYP نرخ پوند (لیر) سوریه در 1400/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/14]  75 75 73 73
SYP نرخ پوند (لیر) سوریه در 1400/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/13]  75 75 75 75
SYP نرخ پوند (لیر) سوریه در 1400/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/12]  74 75 74 75
SYP نرخ پوند (لیر) سوریه در 1400/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/11]  76 76 74 74
SYP نرخ پوند (لیر) سوریه در 1400/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/10]  84 84 74 76
SYP نرخ پوند (لیر) سوریه در 1400/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/9]  84 84 84 84
SYP نرخ پوند (لیر) سوریه در 1400/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/8]  74 84 74 84
SYP نرخ پوند (لیر) سوریه در 1400/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/7]  74 74 74 74
SYP نرخ پوند (لیر) سوریه در 1400/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/6]  76 76 74 74
SYP نرخ پوند (لیر) سوریه در 1400/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/5]  76 76 76 76
SYP نرخ پوند (لیر) سوریه در 1400/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/4]  74 76 74 76
SYP نرخ پوند (لیر) سوریه در 1400/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/3]  76 76 74 74
SYP نرخ پوند (لیر) سوریه در 1400/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/2]  76 76 76 76
SYP نرخ پوند (لیر) سوریه در 1400/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/1]  76 76 76 76
SYP نرخ پوند (لیر) سوریه در 1400/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/31]  74 76 74 76
SYP نرخ پوند (لیر) سوریه در 1400/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/30]  74 74 74 74
SYP نرخ پوند (لیر) سوریه در 1400/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/29]  74 74 74 74
SYP نرخ پوند (لیر) سوریه در 1400/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/28]  74 74 74 74
SYP نرخ پوند (لیر) سوریه در 1400/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/27]  72 74 72 74
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.