نمودار تغییرات نرخ ارز روبل روسیه در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1400/6/26 تا 1400/7/25


تاریخچه نرخ فروش روبل روسیه (RUB)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/23]  430 430 430 430
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/22]  430 430 430 430
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/21]  430 434 430 430
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/20]  430 430 430 430
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/19]  430 430 430 430
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/18]  430 430 430 430
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/17]  440 440 430 430
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/16]  440 440 440 440
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/15]  440 440 440 440
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/14]  440 440 430 440
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/13]  440 440 440 440
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/12]  440 440 430 440
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/11]  449 449 440 440
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/10]  440 449 440 449
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/9]  440 440 440 440
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/8]  440 440 440 440
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/7]  430 440 430 440
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/6]  430 440 430 430
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/5]  430 430 430 430
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/4]  428 430 428 430
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/3]  430 430 428 428
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/2]  430 430 430 430
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/1]  430 430 430 430
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/31]  430 435 430 430
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/30]  420 430 420 430
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/29]  430 430 420 420
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/28]  430 430 420 430
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/27]  430 430 420 430
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.