نمودار تغییرات نرخ ارز دلار هنگ کنگ در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1400/6/26 تا 1400/7/25


تاریخچه نرخ فروش دلار هنگ کنگ (HKD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
HKD نرخ دلار هنگ کنگ در 1400/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/23]  3,570 3,570 3,570 3,570
HKD نرخ دلار هنگ کنگ در 1400/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/22]  3,580 3,580 3,570 3,570
HKD نرخ دلار هنگ کنگ در 1400/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/21]  3,570 3,590 3,560 3,580
HKD نرخ دلار هنگ کنگ در 1400/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/20]  3,610 3,610 3,560 3,570
HKD نرخ دلار هنگ کنگ در 1400/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/19]  3,630 3,630 3,600 3,610
HKD نرخ دلار هنگ کنگ در 1400/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/18]  3,630 3,640 3,620 3,630
HKD نرخ دلار هنگ کنگ در 1400/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/17]  3,680 3,680 3,630 3,630
HKD نرخ دلار هنگ کنگ در 1400/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/16]  3,680 3,680 3,680 3,680
HKD نرخ دلار هنگ کنگ در 1400/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/15]  3,680 3,680 3,680 3,680
HKD نرخ دلار هنگ کنگ در 1400/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/14]  3,700 3,700 3,670 3,680
HKD نرخ دلار هنگ کنگ در 1400/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/13]  3,700 3,700 3,700 3,700
HKD نرخ دلار هنگ کنگ در 1400/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/12]  3,690 3,700 3,690 3,700
HKD نرخ دلار هنگ کنگ در 1400/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/11]  3,710 3,710 3,680 3,690
HKD نرخ دلار هنگ کنگ در 1400/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/10]  3,750 3,750 3,700 3,710
HKD نرخ دلار هنگ کنگ در 1400/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/9]  3,750 3,750 3,750 3,750
HKD نرخ دلار هنگ کنگ در 1400/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/8]  3,720 3,750 3,720 3,750
HKD نرخ دلار هنگ کنگ در 1400/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/7]  3,700 3,730 3,700 3,720
HKD نرخ دلار هنگ کنگ در 1400/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/6]  3,640 3,700 3,640 3,700
HKD نرخ دلار هنگ کنگ در 1400/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/5]  3,640 3,640 3,640 3,640
HKD نرخ دلار هنگ کنگ در 1400/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/4]  3,630 3,640 3,630 3,640
HKD نرخ دلار هنگ کنگ در 1400/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/3]  3,650 3,650 3,620 3,630
HKD نرخ دلار هنگ کنگ در 1400/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/2]  3,650 3,650 3,650 3,650
HKD نرخ دلار هنگ کنگ در 1400/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/1]  3,630 3,650 3,620 3,650
HKD نرخ دلار هنگ کنگ در 1400/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/31]  3,610 3,630 3,610 3,630
HKD نرخ دلار هنگ کنگ در 1400/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/30]  3,600 3,630 3,600 3,610
HKD نرخ دلار هنگ کنگ در 1400/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/29]  3,620 3,620 3,600 3,600
HKD نرخ دلار هنگ کنگ در 1400/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/28]  3,610 3,620 3,600 3,620
HKD نرخ دلار هنگ کنگ در 1400/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/27]  3,620 3,630 3,600 3,610
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.