نمودار تغییرات نرخ ارز کرون دانمارک در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1400/6/26 تا 1400/7/25


تاریخچه نرخ فروش کرون دانمارک (DKK)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
DKK نرخ کرون دانمارک در 1400/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/23]  4,580 4,580 4,580 4,580
DKK نرخ کرون دانمارک در 1400/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/22]  4,580 4,600 4,580 4,580
DKK نرخ کرون دانمارک در 1400/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/21]  4,560 4,590 4,560 4,580
DKK نرخ کرون دانمارک در 1400/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/20]  4,610 4,610 4,550 4,560
DKK نرخ کرون دانمارک در 1400/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/19]  4,650 4,650 4,610 4,610
DKK نرخ کرون دانمارک در 1400/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/18]  4,650 4,660 4,640 4,650
DKK نرخ کرون دانمارک در 1400/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/17]  4,690 4,700 4,650 4,650
DKK نرخ کرون دانمارک در 1400/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/16]  4,690 4,690 4,690 4,690
DKK نرخ کرون دانمارک در 1400/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/15]  4,690 4,690 4,690 4,690
DKK نرخ کرون دانمارک در 1400/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/14]  4,750 4,750 4,690 4,690
DKK نرخ کرون دانمارک در 1400/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/13]  4,750 4,750 4,750 4,750
DKK نرخ کرون دانمارک در 1400/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/12]  4,730 4,770 4,730 4,750
DKK نرخ کرون دانمارک در 1400/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/11]  4,750 4,750 4,720 4,730
DKK نرخ کرون دانمارک در 1400/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/10]  4,800 4,800 4,750 4,750
DKK نرخ کرون دانمارک در 1400/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/9]  4,800 4,800 4,800 4,800
DKK نرخ کرون دانمارک در 1400/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/8]  4,770 4,800 4,770 4,800
DKK نرخ کرون دانمارک در 1400/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/7]  4,770 4,800 4,770 4,770
DKK نرخ کرون دانمارک در 1400/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/6]  4,720 4,780 4,720 4,770
DKK نرخ کرون دانمارک در 1400/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/5]  4,720 4,720 4,720 4,720
DKK نرخ کرون دانمارک در 1400/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/4]  4,700 4,720 4,700 4,720
DKK نرخ کرون دانمارک در 1400/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/3]  4,730 4,730 4,690 4,700
DKK نرخ کرون دانمارک در 1400/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/2]  4,730 4,730 4,730 4,730
DKK نرخ کرون دانمارک در 1400/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/1]  4,710 4,730 4,700 4,730
DKK نرخ کرون دانمارک در 1400/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/31]  4,680 4,710 4,680 4,710
DKK نرخ کرون دانمارک در 1400/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/30]  4,680 4,710 4,680 4,680
DKK نرخ کرون دانمارک در 1400/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/29]  4,690 4,690 4,670 4,680
DKK نرخ کرون دانمارک در 1400/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/28]  4,680 4,690 4,670 4,690
DKK نرخ کرون دانمارک در 1400/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/27]  4,700 4,710 4,670 4,680
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.