نمودار تغییرات نرخ ارز آیکون در بازار تهران در 28 روز گذشته از 1399/11/16 تا 1399/12/14


تاریخچه نرخ فروش آیکون (Crypto.ICX.USD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
Crypto.ICX.USD نرخ آیکون در 1399/12/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/12]  2 2 2 2
Crypto.ICX.USD نرخ آیکون در 1399/12/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/11]  1 2 1 2
Crypto.ICX.USD نرخ آیکون در 1399/12/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/10]  2 2 1 1
Crypto.ICX.USD نرخ آیکون در 1399/12/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/9]  2 2 1 2
Crypto.ICX.USD نرخ آیکون در 1399/12/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/8]  2 2 1 2
Crypto.ICX.USD نرخ آیکون در 1399/12/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/7]  2 2 2 2
Crypto.ICX.USD نرخ آیکون در 1399/12/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/6]  1 2 1 2
Crypto.ICX.USD نرخ آیکون در 1399/12/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/5]  2 2 1 1
Crypto.ICX.USD نرخ آیکون در 1399/12/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/4]  2 3 2 2
Crypto.ICX.USD نرخ آیکون در 1399/12/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/3]  2 2 2 2
Crypto.ICX.USD نرخ آیکون در 1399/12/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/2]  2 2 2 2
Crypto.ICX.USD نرخ آیکون در 1399/12/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/1]  2 2 2 2
Crypto.ICX.USD نرخ آیکون در 1399/11/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/30]  2 2 2 2
Crypto.ICX.USD نرخ آیکون در 1399/11/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/29]  2 2 2 2
Crypto.ICX.USD نرخ آیکون در 1399/11/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/28]  2 2 2 2
Crypto.ICX.USD نرخ آیکون در 1399/11/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/27]  2 2 1 2
Crypto.ICX.USD نرخ آیکون در 1399/11/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/26]  2 2 1 2
Crypto.ICX.USD نرخ آیکون در 1399/11/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/25]  2 2 1 2
Crypto.ICX.USD نرخ آیکون در 1399/11/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/24]  1 2 1 2
Crypto.ICX.USD نرخ آیکون در 1399/11/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/23]  1 2 1 1
Crypto.ICX.USD نرخ آیکون در 1399/11/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/22]  1 1 1 1
Crypto.ICX.USD نرخ آیکون در 1399/11/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/21]  1 1 1 1
Crypto.ICX.USD نرخ آیکون در 1399/11/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/20]  1 1 1 1
Crypto.ICX.USD نرخ آیکون در 1399/11/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/19]  1 1 1 1
Crypto.ICX.USD نرخ آیکون در 1399/11/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/18]  1 1 1 1
Crypto.ICX.USD نرخ آیکون در 1399/11/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/17]  1 1 1 1
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.