نمودار تغییرات نرخ ارز دکرد در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1400/6/26 تا 1400/7/25


تاریخچه نرخ فروش دکرد (Crypto.DCR.USD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
Crypto.DCR.USD نرخ دکرد در 1400/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/8]  98 104 98 102
Crypto.DCR.USD نرخ دکرد در 1400/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/7]  99 101 96 98
Crypto.DCR.USD نرخ دکرد در 1400/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/6]  107 109 97 99
Crypto.DCR.USD نرخ دکرد در 1400/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/5]  115 116 107 108
Crypto.DCR.USD نرخ دکرد در 1400/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/4]  115 116 109 115
Crypto.DCR.USD نرخ دکرد در 1400/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/3]  116 119 114 115
Crypto.DCR.USD نرخ دکرد در 1400/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/2]  121 122 110 116
Crypto.DCR.USD نرخ دکرد در 1400/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/1]  117 123 116 120
Crypto.DCR.USD نرخ دکرد در 1400/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/31]  110 117 106 117
Crypto.DCR.USD نرخ دکرد در 1400/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/30]  125 125 111 112
Crypto.DCR.USD نرخ دکرد در 1400/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/29]  141 142 123 123
Crypto.DCR.USD نرخ دکرد در 1400/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/28]  144 144 138 142
Crypto.DCR.USD نرخ دکرد در 1400/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/27]  147 150 144 144
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.