نمودار تغییرات نرخ ارز یوان چین در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1400/6/3 تا 1400/7/3


تاریخچه نرخ فروش یوان چین (CNY)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
CNY نرخ یوان چین در 1400/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/1]  4,275 4,305 4,275 4,305
CNY نرخ یوان چین در 1400/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/31]  4,255 4,275 4,255 4,275
CNY نرخ یوان چین در 1400/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/30]  4,245 4,285 4,245 4,255
CNY نرخ یوان چین در 1400/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/29]  4,265 4,265 4,245 4,245
CNY نرخ یوان چین در 1400/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/28]  4,245 4,265 4,245 4,265
CNY نرخ یوان چین در 1400/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/27]  4,275 4,285 4,245 4,245
CNY نرخ یوان چین در 1400/6/26 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/26]  4,275 4,275 4,275 4,275
CNY نرخ یوان چین در 1400/6/25 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/25]  4,265 4,275 4,245 4,275
CNY نرخ یوان چین در 1400/6/24 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/24]  4,305 4,305 4,265 4,265
CNY نرخ یوان چین در 1400/6/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/23]  4,245 4,315 4,245 4,305
CNY نرخ یوان چین در 1400/6/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/22]  4,245 4,245 4,205 4,245
CNY نرخ یوان چین در 1400/6/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/21]  4,325 4,325 4,245 4,245
CNY نرخ یوان چین در 1400/6/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/20]  4,325 4,335 4,305 4,325
CNY نرخ یوان چین در 1400/6/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/19]  4,325 4,325 4,325 4,325
CNY نرخ یوان چین در 1400/6/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/18]  4,305 4,335 4,295 4,325
CNY نرخ یوان چین در 1400/6/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/17]  4,255 4,305 4,255 4,305
CNY نرخ یوان چین در 1400/6/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/16]  4,215 4,255 4,215 4,255
CNY نرخ یوان چین در 1400/6/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/15]  4,215 4,215 4,205 4,215
CNY نرخ یوان چین در 1400/6/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/14]  4,205 4,235 4,205 4,215
CNY نرخ یوان چین در 1400/6/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/13]  4,245 4,245 4,205 4,205
CNY نرخ یوان چین در 1400/6/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/12]  4,245 4,245 4,245 4,245
CNY نرخ یوان چین در 1400/6/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/11]  4,205 4,245 4,205 4,245
CNY نرخ یوان چین در 1400/6/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/10]  4,265 4,265 4,195 4,205
CNY نرخ یوان چین در 1400/6/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/9]  4,205 4,265 4,205 4,265
CNY نرخ یوان چین در 1400/6/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/8]  4,285 4,285 4,185 4,205
CNY نرخ یوان چین در 1400/6/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/7]  4,375 4,375 4,275 4,285
CNY نرخ یوان چین در 1400/6/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/6]  4,325 4,395 4,325 4,375
CNY نرخ یوان چین در 1400/6/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/5]  4,325 4,325 4,325 4,325
CNY نرخ یوان چین در 1400/6/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/4]  4,315 4,335 4,315 4,325
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.