نمودار تغییرات نرخ ارز دلار استرالیا در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1400/6/26 تا 1400/7/25


تاریخچه نرخ فروش دلار استرالیا (AUD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
AUD نرخ دلار استرالیا در 1400/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/23]  20,290 20,290 20,290 20,290
AUD نرخ دلار استرالیا در 1400/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/22]  20,240 20,320 20,240 20,290
AUD نرخ دلار استرالیا در 1400/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/21]  20,130 20,240 20,060 20,240
AUD نرخ دلار استرالیا در 1400/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/20]  20,330 20,330 20,060 20,130
AUD نرخ دلار استرالیا در 1400/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/19]  20,360 20,380 20,310 20,330
AUD نرخ دلار استرالیا در 1400/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/18]  20,350 20,380 20,300 20,360
AUD نرخ دلار استرالیا در 1400/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/17]  20,460 20,590 20,350 20,350
AUD نرخ دلار استرالیا در 1400/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/16]  20,460 20,460 20,460 20,460
AUD نرخ دلار استرالیا در 1400/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/15]  20,460 20,460 20,460 20,460
AUD نرخ دلار استرالیا در 1400/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/14]  20,680 20,680 20,450 20,460
AUD نرخ دلار استرالیا در 1400/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/13]  20,680 20,680 20,680 20,680
AUD نرخ دلار استرالیا در 1400/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/12]  20,560 20,760 20,560 20,680
AUD نرخ دلار استرالیا در 1400/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/11]  20,670 20,670 20,510 20,560
AUD نرخ دلار استرالیا در 1400/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/10]  20,730 20,730 20,620 20,670
AUD نرخ دلار استرالیا در 1400/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/9]  20,730 20,730 20,730 20,730
AUD نرخ دلار استرالیا در 1400/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/8]  20,500 20,730 20,500 20,730
AUD نرخ دلار استرالیا در 1400/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/7]  20,520 20,690 20,490 20,500
AUD نرخ دلار استرالیا در 1400/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/6]  20,300 20,530 20,300 20,520
AUD نرخ دلار استرالیا در 1400/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/5]  20,300 20,300 20,300 20,300
AUD نرخ دلار استرالیا در 1400/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/4]  20,210 20,300 20,210 20,300
AUD نرخ دلار استرالیا در 1400/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/3]  20,380 20,380 20,170 20,210
AUD نرخ دلار استرالیا در 1400/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/2]  20,380 20,380 20,380 20,380
AUD نرخ دلار استرالیا در 1400/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/1]  20,210 20,380 20,190 20,380
AUD نرخ دلار استرالیا در 1400/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/31]  20,020 20,210 20,020 20,210
AUD نرخ دلار استرالیا در 1400/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/30]  20,070 20,260 19,990 20,020
AUD نرخ دلار استرالیا در 1400/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/29]  20,160 20,160 20,000 20,070
AUD نرخ دلار استرالیا در 1400/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/28]  20,090 20,170 20,070 20,160
AUD نرخ دلار استرالیا در 1400/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/27]  20,280 20,280 20,060 20,090
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.